Astma/allergimottagning för ungdomar och vuxna


Denna allergimottagning utgör ett komplement till de allergimottagningar som finns
inom hela landstinget i Värmland.
 
Vi arbetar för mindre sjuklighet hos allergiker, förbättrad livskvalitet.
 
Som allergiker behöver man kunskaper om bästa undvikande, medicinering
och hyposensibilisering (aSIT - allergenspecifik immunoterapi), även kallat
allergivaccination. Vi utvärderar den bästa kombinationen för dig.
 
Allergimottagning för vuxna ger råd och behandlar ungdomar och vuxna - av alla orsaker.
Telefonbokningar, egenremiss via e-post, eller remiss från andra läkare.
 
Goda behandlingsresultat vid hyposens (vaccination) mot hundallergi och hästallergi
(snitt 76% förbättring, några helt bra), liksom förväntat vid behandling mot katt och
pollenallergi. Vissa bonuseffekter därtill med stöd av effektiva tilläggsmetoder.
Vetenskaplig studie angående hästhyposens (ascit) vid vår mottagning har
presenterats av prof Olof Zetterström vid Örebro-möte 2009.
 
Vår läkare är allergispecialist med bred praktikerfarenhet sedan 1990.
Diagnostik- och behandlingsmetoder uppdateras via årliga
kongress- och seminariedeltaganden.

Email: peo.wernerson@telia.com